Ειδήσεις

Τελευταία τροποποίηση: 07-SEP-2015

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

07/09/2015
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών»

27/08/2015
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών»

12/11/2014
Έκθεση «Ιστορίες επί χάρτου»: Άγνωστα τεκμήρια για την ιστορία της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα έρχονται στο φως

17/10/2014
Το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων αναδεικνύει τους θησαυρούς του: Έκθεση και Συνέδριο

13/8/2014
Ανάρτηση άρθρου του κ. Πάντου Πάντου με τίτλο "Το έργο της Διευθύνσεως Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (1993-2006)"

16/07/2014
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό του Υποέργου 2, με τίτλο: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

11/07/2014
Ανακοίνωση:προστέθηκε σε επεξεργάσιμη μορφή το Μέρος C του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού : «Ανάπτυξη Εφαρμογών» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

27/06/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 68 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην α) την Προϊστορική Αρχαιολογία ή την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), β) την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), γ)την Προϊστορική Αρχαιολογία, δ) την Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή/ και Μεταβυζαντινής περιόδου, ε) την Λιθοτεχνία της Παλαιολιθικής ή /και Νεολιθικής περιόδου, στ) την Αρχαιοζωολογία, ζ) την Νομισματική (Αρχαίων ή/ και Βυζαντινών/Μεταβυζαντινών χρόνων), η) την Αρχαία Ελληνική Επιγραφική, θ) την Ιαπωνική Πολιτιστική Κληρονομιά

27/06/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 9 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην α) την Προϊστορική Αρχαιολογία ή την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), β) την Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή και Μεταβυζαντινής περιόδου γ) την αρχαία ελληνική μεταλλοτεχνία

27/06/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 1 αρχαιολόγου με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία

23/06/2014
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

18/06/2014
Επαναπροκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

27/05/2014
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1, με τίτλο: «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: ψηφιοποίηση φωτογραφικής συλλογής νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

21/05/2014
Ανακοίνωση:προστέθηκε σε επεξεργάσιμη μορφή το Μέρος C του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού : «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

08/05/2014
Ανακοίνωση για το Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: ψηφιοποίηση φωτογραφικής συλλογής νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

24/04/2014
Το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων αναδεικνύει τους θησαυρούς του: Έκθεση και Συνέδριο

09/04/2014
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το Υποέργο 1 «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

04/03/2014
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του Έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Τεκμηρίωσης,Διαχείρησης και Προβολής Αρχειακού Υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων»

28/02/2014
Προσοχή έχει γίνει Ανακοινοποίηση στο ορθό της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του Έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Τεκμηρίωσης,Διαχείρησης και Προβολής Αρχειακού Υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων»

27/02/2014
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό του Υποέργου 2, με τίτλο: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

14/02/2014
Ανακοίνωση: προστέθηκε σε επεξεργάσιμη μορφή το Μέρος C του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις : «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

24/01/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 4 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην καταγραφή, έρευνα και τεκμηρίωση αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος

22/01/2014
Προκηρύσσεται εκ νέου ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

21/01/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 6 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην α) Αρχαία Ελληνική Κεραμική (Πρωτογεωμετρικών έως και Ελληνιστικών – Ρωμαϊκών Χρόνων, β) Αρχαία Ελληνική Γλυπτική / Πλαστική (Πρωτογεωμετρικών έως και Ελληνιστικών – Ρωμαϊκών Χρόνων), γ) Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική (Πρωτογεωμετρικών έως και Ελληνιστικών – Ρωμαϊκών Χρόνων), δ) Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Εικονογραφία, ε) Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία, στ) Προϊστορική Αρχαιολογία

17/01/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών » ΠΡΟΣΟΧΗ - Έχει προστεθεί αρχείο με πίνακες οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

14/01/2014
ΠΡΟΣΟΧΗ – Ακύρωση και Επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

29/11/2013
ΠΡΟΣΟΧΗ - Ακυρώθηκε και θα επαναπροκηρυχθεί Διόρθωση Αρίθμησης του τεύχους Διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

20/11/2013
Προσοχή έχει γίνει Διόρθωση Αρίθμησης του τεύχους Διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

07/11/2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» - ΕΚΛΕΙΣΕ

07/11/2013
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών»

30/10/2013
Ανακοινοποίηση στο ορθό του Τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών »

25/10/2013
Προσοχή έχει γίνει Ανακοινοποίηση στο ορθό του Τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών »

5/8/2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»- ΕΚΛΕΙΣΕ

2/8/2013
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για "Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

26/6/2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» - ΕΚΛΕΙΣΕ

11/6/2013
Διόρθωση Ημερομηνίας Διαγωνισμού στο Εξώφυλλο του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για "Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

24/5/2013
Προσοχή έχει υπάρξει διόρθωση: Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για "Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

20/5/2013
Διάλεξη 20/5/2011: Ναννώ Μαρινάτου «Κλοπή Μουσείου Ηρακλείου, 1938»

16/4/2013
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

4/12/2012
Χριστουγεννιάτικο bazaar του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

1/6/2012
Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δ.Ε.Α.Μ.

13/3/2011
Ίδρυση του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

11/10/2010
Ανακοινοποίηση στο ορθό - Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην ΔΕΑΜ

8/10/2009
Ίδρυση του «Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας»

4/8/2009
Έναρξη λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης της ΔΕΑΜ

κορυφή ιστοσελίδας