Ανακοινοποίηση στο ορθό - Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στη ΔΕΑΜ

Τελευταία τροποποίηση: 08-OCT-2010

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/04102010/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF

11/10/2010


Κείμενο Προκήρυξης