Προκήρυξη δύο θέσεων αρχαιολόγων και μιας θέσης λογιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

05/06/2008
Κείμενο Προκήρυξης

enlarge story text