Προκήρυξη δύο θέσεων αρχαιολόγων και μιας θέσης λογιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τελευταία τροποποίηση: 21-MAY-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/050608/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%B4%CF%8D%CE%BF%20%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89

05/06/2008
Κείμενο Προκήρυξης