Ίδρυση του «Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας»

Τελευταία τροποποίηση: 08-OCT-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/081009/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%C2%AB%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%20%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%99

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, αλλά και όλους τους φιλάρχαιους ότι ο «Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας», μη κερδοσκοπικό σωματείο, είναι υπό ίδρυση,  και έχει σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη των πολύπλευρων επιστημονικών στόχων της ΔΕΑΜ σε σχέση με το Ιστορικό Αρχείο.
 
Δικηγόρος έχει συντάξει το καταστατικό, και έχουμε προχωρήσει στην τυπική διαδικασία «της ιδρυτικής πράξης του Σωματείου και του πρακτικού εκλογής του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου», τα οποία κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο. Η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2009. Αμέσως μετά την επίσημη έγκριση του καταστατικού θα προχωρήσουμε στην σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Ήδη ο Σύλλογος αριθμεί περισσότερα από 100 μέλη, κυρίως αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ και Πανεπιστημιακούς.

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούμε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση και να εγγραφεί στο «Σύλλογο Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» ώστε η πρώτη Γενική Συνέλευση να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική.
  

Πληροφορίες από την αρχαιολόγο της ΔΕΑΜ κ. Σταυρούλα Μασουρίδη, τηλ. 2103229820, και στο e-mail: deam@culture.gr.