Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Τελευταία τροποποίηση: 04-AUG-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/100409/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%20%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D

10/04/2009
 Κείμενο Προκήρυξης