Ίδρυση του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Τελευταία τροποποίηση: 04-MAY-2011

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/20110224/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%20%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%99%CF%83

Mε χαρά σας αναγγέλλουμε ότι ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και η πρώτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011, 10 π.μ. στο κτίριο του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ψαρομηλίγγου 22, στον Κεραμεικό.

Πληροφορίες για τον Σύλλογο Φίλων του
Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας