Προστέθηκε σε επεξεργάσιμη μορφή το Mέρος C του Διαγωνισμού "Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο"

Τελευταία τροποποίηση: 21-MAY-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/21052014/A997DF94B94A424F8523484847DAB0BA

Για να μεταβείτε στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό : ««Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού »  και να δείτε το Μέρος C πατήστε εδώ