Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 4 αρχαιολόγων

Τελευταία τροποποίηση: 24-JAN-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/24012014/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα προσλάβει 4 αρχαιολόγους με εξειδίκευση στην καταγραφή, έρευνα και τεκμηρίωση αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντονισμός υποστήριξης και παρακολούθησης των δράσεων ψηφιοποίησης» του έργου «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων»  για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί στο  Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην Αθήνα και  στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Δελφών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 27/1/2014 έως και 31/1/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα, 3ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας «Αποθήκευση ως»:


Προκήρυξη

Πρότυπο Αίτησης (doc)


Πληροφορίες:
Γραμματεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Τηλέφωνα 2103358000 , 2103358155