Το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων αναδεικνύει τους θησαυρούς του: Έκθεση και Συνέδριο

Τελευταία τροποποίηση: 24-APR-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/24042014/24D2A95D23334E419059CCA4A0F65CEC

Το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων αναδεικνύει τους θησαυρούς του: Έκθεση και Συνέδριο

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Δ.Ε.Α.Μ.) διοργανώνει έκθεση και συνέδριο με θέμα την ιστορία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κατ΄ επέκταση της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, επιδιώκοντας, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, να κάνει κοινωνούς του έργου της μελετητές και κοινό. Με δεδομένο ότι το αρχείο αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, η διαφύλαξη και αξιοποίηση του οποίου είναι προϋπόθεση της ιστορικής μελέτης και τεκμηρίωσης, που παράλληλα ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τον πολίτη καθώς τον φέρνει σε επικοινωνία με την πολιτιστική του κληρονομιά και την ιστορία της χώρας του, έρχονται στο φως τεκμήρια ανεκτίμητης αξίας, προσφέροντας πλούσια στοιχεία και πληροφορίες για την αρχαιολογική και ιστορική έρευνα.

Κεντρικός θεματικός άξονας της έκθεσης είναι τόσο τα γεγονότα, τα οποία, εκείνη την περίοδο, σημαδεύουν την πρώιμη διαδρομή της «ηρωικής» ελληνικής αρχαιολογίας, όσο και η πολύπλευρη δράση και το επίπονο έργο των πρωτοπόρων αρχαιολόγων της Υπηρεσίας, όπως ήταν οι Πιττάκης, Ευστρατιάδης, Σταματάκης, Καββαδίας, Τσούντας, Στάης κ.ά. Με έναυσμα τα πρόσωπα των Γενικών Εφόρων που καθόρισαν τις γενικότερες πολιτικές στα θέματα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, από την ίδρυσή της και έως το τέλος του 19ου αιώνα, στα πρώτα δηλαδή βήματα του νεότερου ελληνικού κράτους, θα γίνουν επίσης αναφορές στους Εφόρους αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό, όπως ήταν οι απόμαχοι και οι εκπαιδευτικοί, ή άλλες ειδικότητες, όπως αρχιτέκτονες, συντηρητές, σχεδιαστές, τεχνίτες. Επίσης, θα παρουσιασθούν θέματα σχετικά με τη νομοθεσία, την προσπάθεια διάσωσης των αρχαιοτήτων από την εντονότατη τότε αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα και την ανάδειξή τους μέσα σε μουσεία, ενώ θα αναπτυχθούν θέματα για την αρχαιολογική έρευνα και τα δημόσια έργα, για την ίδρυση και τη δράση της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και των ξένων αρχαιολογικών σχολών, για την αντιμετώπιση των μεσαιωνικών μνημείων και την βυζαντινή αρχαιολογία. Την έκθεση θα συνοδεύει αναλυτικός κατάλογος. Παράλληλα, θα λειτουργεί σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντίστοιχο εκπαιδευτικό έντυπο. Τέλος, την έκθεση θα πλαισιώνει βιντεοπροβολή για την ιστορία και τις «περιπέτειες» του αρχειακού υλικού (μεταφορά, αποθήκευση, διάσωση, τεκμηρίωση).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο τριήμερου επιστημονικού συνεδρίου με ανάλογο θέμα, ενώ προβλέπεται η έκδοση Πρακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιασθούν οι απαρχές και η εξέλιξη της αρχαιολογικής επιστήμης στην Ελλάδα, φέρνοντας στο φως άγνωστα τεκμήρια και αναδεικνύοντας τη σημασία του Αρχείου ως πηγή πολύτιμων πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο οι ομιλητές να αξιοποιήσουν υλικό από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων. Ήδη η Δ.Ε.Α.Μ. έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών τόσο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όσο και από τα Πανεπιστήμια, τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές καθώς και από άλλους Φορείς (Αρχαιολογική Εταιρεία, Γ.Α.Κ., Αρχείο Εθνικής Τραπέζης κλπ).