Προκήρυξη μιας θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τελευταία τροποποίηση: 21-MAY-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/241208%CE%92/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7

24/12/2008
Κείμενο Προκήρυξης