Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση: 07-SEP-2015

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/calltenders/07092015/%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%81

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών» στο πλαίσιο του Υποέργου «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό MIS 376476.

Σε συνέχεια του ερωτήματος που παραλάβαμε έως και την ημέρα Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2015, η οποία ορίζεται στη Διακήρυξη ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων, από τους ενδιαφερομένους για τον εν λόγω διαγωνισμό (σχετικό 1), αποστέλλουμε ηλεκτρονικά την παρακάτω απάντηση στην εταιρεία που υπέβαλλε το διευκρινιστικό ερώτημα.

Ερώτηση 1:
Σχετικά με την διακήρυξη 1/2015 γραφικής ύλης & αναλωσίμων, παρακαλώ διευκρινίστε για τα είδη με α/α 42 & 43, δεδομένου ότι τα συνήθη αυτοκόλλητα αίνα ανά 100 φύλλα και επίσης οι συνήθεις διαστάσεις είναι 76χ76 mm και 38x51 mm,
Ζητάτε 800 μπλοκάκια των 100 φύλλων και στο α/α43 η διάσταση 38χ51mm ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σας;
Απάντηση:
Διευκρινίζουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στους αύξοντες αριθμούς 42 και 43 που αναφέρονται στο ανωτέρω ερὠτημα, είναι αυτές που εμφανίζονται στο σχετικό παράρτημα, ως εκ τούτου δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσφορά διαφορετική από τις οριζόμενες προδιαγραφές.