ΠΡΟΣΟΧΗ– Ακύρωση και Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

Ακύρωση και επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»


Λόγω εκ παραδρομής διεκπεραίωσης μη ορθής έκδοσης του τεύχους διακήρυξης ακυρώνεται ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, του Υποέργου 2 με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».
Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί εντός των επόμενων ημερών.

enlarge story text