Πρότυπα και Οδηγοί Καλής Πρακτικής

Ψηφιοποίηση

 Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση

 Συνοπτικός Οδηγός Ψηφιοποίησης Δισδιάστατων Εικόνων και Καλές Πρακτικές Ψηφιοποίησης-Τεκμηρίωσης

 Συνοπτικός Οδηγός Ψηφιοποίησης Τρισδιάστατων Κινητών και Ακίνητων Αντικειμένων

 Ψηφιοποίηση Εικόνας και Ήχου

 Μελέτη Τεχνολογιών και Διαδικασιών Ψηφιοποίησης Κινούµενης Εικόνας

Τεκμηρίωση

 Οδηγός Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης & Διαλειτουργικότητας

 Οδηγίες για την Ανάπτυξη Συστημάτων Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης και τη Διασύνδεση του Ψηφιακού Πολιτισμικού Αποθέματος

 Το Διεθνές Πρότυπο Τεκμηρίωσης Cidoc CRM

 Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Καταγραφής (Γενικό)

 General International Standard Archival Description (General)

Διαδικτυακοί Κόμβοι Πολιτιστικού Περιεχομένου

 Οδηγός Ποιότητας Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών

 Συνοπτικός Οδηγός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κόμβων των Πολιτιστικών Οργανισμών

 Τεύχος Καλών Πρακτικών και Διεθνούς Τεχνογνωσίας για την Ποιότητα του Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (Εγχειρίδιο)

Πνευματικά Δικαιώματα

 Οδηγός-Εγχειρίδιο για την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου–Τεκμηριωμένο Κείμενο

 Προστασία & Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου


κορυφή ιστοσελίδας

enlarge story text