Πηγές / Βιβλιογραφία Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης

D.Kalomoirakis, P.Constantopoulos, M. Lagogianni, Ch. Bekiari, Th. Bitzou, D. Chronaki, DELTOS : Registration / Documentation of site monuments groups of monuments and preserved buildings, 1993, Conference on "Monuments Plotting: Methods and Requirements", National University of Athens, organized by Technical Chamber of Greece, Athens, November 30, 1993. http://www.ics.forth.gr/isl/publications/by_name-gr.jsp?Person_ID=13

Ch. Bekiari, Th,Bitzou, D.Kalomoirakis, A. Caretsou, D. Chronaki, P. Constantopoulos, Ch. Gritzapi, M. Lagogianni, DELTOS : conservation documentation and administration of site monuments and preserved buildings, 1995, Proc. of the III Convegno Internazionale di Archeologia e Informatica, Roma, November 22-25, 1995. 
http://www.ics.forth.gr/isl/publications/by_name-gr.jsp?Person_ID=13

Ch. Bekiari, Ch. Gritzapi and D. Kalomirakis "POLEMON: A Federated Database Management System for the Documentation, Management and Promotion of Cultural Heritage" Proc. 26th Conference on Computer Applications in Archaeology, March 24-28, 1998, Barchelona. CAA 1998 
http://www.ics.forth.gr/isl/publications/by_name-gr.jsp?Person_ID=13

Bekiari C., Calomirakis D., Constantopoulos P. and Pantos P. (1999) "Polemon: a project to computerize the monuments records of the Greek Ministry of Culture",  Hansen, H. J. and Quine, G (eds.), Our Fragile Heritage: Documenting the Past for the Future, The National Museum of Denmark, Copenhagen 1999.

Martin Doer, D.Kalomirakis, "A Metastructure for Thesauri in Archaeology", Computing Archaeology for Understanding the Past, Proceedings of the 28th Conference, Lublijana, April 2000, BAR International Series 931, 200, σσ.117-126.

Δ.Καλομοιράκης, Α.Καλατζοπούλου, «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ Θησαυρός Όρων Μνημείων», Συνέδριο: Εφαρμογές Προηγμένης Ταχνολογίας στην Αρχαιολογική Έρευνα και την Διάχυση των Αποτελεσμάτων της, Ρέθυμνο 26-28 Μαΐου 2000.

Δ.Καλομoιράκης, Μ.Πάντου «Πολυδεύκης. Προβληματική και Σχέδιο Ανάπτυξης Θησαυρού Όρων για το Εθνικό Αρχείο Μνημείων», Διημερίδα της 9ης-10ης Μαρτίου 2001 του Προγράμματος «Πολιτιστικά Δίκτυα» στο Ινστιτούτο Πληροφορικής , Ηράκλειο Κρήτης.

Δ.Καλομoιράκης, M.Πάντου. Προγραμμα Ηλεκτρονικής Αποδελτιωσεως Μνημειων Υπουργείου Πολιτισμού και Θησαυρός Όρων, ΔΑΜΔ εκδ.2η, Ιούνιος 2001

D.Kalomirakis, A Alexandri, "Deploying the POLEMON system for the National Monuments Record of Greece: experience and outlook". Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, CAA    2002 The Digital Heritage of Archaeology, Heraclion.

Δ.Καλομoιράκης, Π.Πάντου. Εθνικό Αρχείο Μνημείων (CD - ΜultiMedia Έκδοση λειτουργίας προγράμματος Πολεμων, Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων).

Kalomoirakis, D., Konstantopoulos, P., Menti, L., Mpekiari, Chr., Doerr, Μ., Tsenoglou, Ε. “Tekmiriosi kiniton antikeimenon mouseion. In: Odigos Politismikis Tekmiriosis kai  Dialeitourgikotitas, P. Konstantopoulos, Ch. Mpekiari, Martin Doerr (ed.). Heraclion: Center for Cultural Informatics, Institute of Computer Science, 2005. http://www.ionio.gr/~papatheodor/papers/VSMM08-final.pdf

Μεταξία Τσιποπούλου (επιµ.), Κατάλογος έκθεσης του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Αθήνα 2008
 Κατάλογος

Metaxia Tsipopoulou (ed.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου "Digital Heritage in the New Knowledge Environment: Shared spaces & open paths to cultural content", Αθήνα 2008
 
Περιεχόμενα

Μεταξία Τσιποπούλου (επιµ.), Τεκμηρίωση, Διαχείριση και Προβολή της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρακτικά Σεμιναρίου Τεκμηρίωσης 19-20 Φεβρουαρίου 2010, Αθήνα 2011 (ψηφιακή έκδοση)
 Τεκμηρίωση, Διαχείριση και Προβολή της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρακτικά Σεμιναρίου Τεκμηρίωσης 19-20 Φεβρουαρίου 2010 (45 MB)

Πάντος Α. Πάντος, Το έργο της Διευθύνσεως Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (1993-2006), Αθήνα 2014 
 Το έργο της Διευθύνσεως Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (1993-2006) (398 ΚΒ)

Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του Adobe Reader στη διεύθυνση http://get.adobe.com/reader/.

κορυφή ιστοσελίδας

enlarge story text