Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών

των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων

MIS 376476
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 8.378.700 €

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου: 376476
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής: 2495
Ημ/νία Υποβολής: 25/04/2012
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Φορέας Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αρχικός Προϋπολογισμός: 8.438.100 €
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Πρόσκληση: Πρόσκληση 31.2 Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος

Στοιχεία Ένταξης
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 8.378.700 €
Ημερομηνία Ένταξης: 25/05/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου Ένταξης: 152.081/ΨΣ2495-Α2
Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ): Ε0148
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φορέας Λειτουργίας: Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Απόφαση Ένταξης: Κατεβάστε το έγγραφο κάνοντας κλικ Εδώ

Ανάλυση Χρηματοδότησης
Ψηφιακή Σύγκλιση: 4.759.101,6 €
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ: 1.742.769,6 €
Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ: 259.739,7 €
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: 75.408,3 €
Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: 1.541.680,8 €

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:
1. Ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, για πολλά από τα οποία δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό,
2. Η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
3. Η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (η οποία σημειώνεται ότι δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο στο έργο του Γ’ ΚΠΣ) και τέλος
4. Η ένταξη στο νέο πληροφοριακό σύστημα των περίπου 140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, ώστε να δημιουργηθεί κατά αυτό τον τρόπο ένα ενιαίο ψηφιακό απόθεμα.
Η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα στο σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών (67 Υπηρεσιακές Μονάδες), αλλά και σε Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (7 Μεγάλα Μουσεία) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε όλη την επικράτεια. Τα κινητά μνημεία που θα ενταχθούν στο νέο ΟΠΣ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα επιλεγούν αποκλειστικά από το επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΟΠΑΙΘ (Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία που διαχειρίζονται τα εν λόγω μνημεία, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών).
Τα κριτήρια επιλογής θα περιλαμβάνουν την αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική αξία του μνημείου και κατ’ επέκταση το δυνητικό ενδιαφέρον που αυτά παρουσιάζουν για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, καθώς και τις ειδικές ανάγκες διάσωσης, ασφάλειας και συντήρησης συγκεκριμένων μνημείων.

Υποέργα
Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

Υποέργο 1: "Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων"
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 3.064.000 €
Είδος: Αρχαιολογική Αυτεπιστασία
Κατάσταση: Σε φάση υλοποίησης

Υποέργο 2: "Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου"
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 4.097.300 €
Είδος: Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης με Συμφωνία-Πλαίσιο
Κατάσταση: Σε φάση ανάθεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων

Υποέργο 3: "Προμήθεια Εξοπλισμού & Λογισμικού"
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 488.753 €
Είδος: Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης με Διεθνή Διαγωνισμό
Ανάδοχος: COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Υποέργο 4: "Ανάπτυξη Εφαρμογών"
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 727.100 €
Είδος: Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης με Διεθνή Διαγωνισμό
Κατάσταση: Σε φάση ανάθεσης Σύμβασης

Περαιτέρω πληροφορίες
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση στις ιστοσελίδες της Ψηφιακής Σύγκλισης και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

enlarge story text