Διαδικτυακή Πύλη Ψηφιακών Συλλογών ΥΠΠΟΤ

Η νέα διαδικτυακή πύλη Ψηφιακές Συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περιέχει ευρήματα των ελληνικών δημόσιων Μουσείων από την απώτατη αρχαιότητα έως σήμερα.


Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΙΠΤ) και της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ) και δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία να αναζητήσει και να δει επιστημονική τεκμηρίωση για τα ευρήματα, με βάση τη θέση τους (Μουσεία), την κατηγορία, το είδος, ή τη χρονολόγησή τους. Ταυτόχρονα, η νέα διαδικτυακή πύλη είναι απαραίτητη για την ένταξη και προβολή των ευρημάτων στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.
 
Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης εμπλουτίζεται συνεχώς. Η ΔΕΑΜ έχει ήδη εντάξει και συνεχίζει να εντάσσει επιλεγμένα ψηφιοποιημένα αντικειμένα που προέρχονται από αρκετές υπηρεσιακές μονάδες ενταγμένες στο Σύστημα Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟΤ.
 
Επισημαίνεται ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η αγγλική έκδοση της διαδικτυακής πύλης, καθώς και η ανάπτυξη διαχειριστικού συστήματος που θα επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή, διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου στη διαδικτυακή πύλη από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε σύντομα.
 
Επικοινωνία:
 
Για θέματα λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης:
 
Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
τηλ: 213 1322 343, 213 1322 124
fax: 210 8201 115
e-mail: dpt@culture.gr
 
Για θέματα περιεχομένου:
 
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Αγίων Ασωμάτων 11, 105 53 Αθήνα
τηλ: 210 3229 820, 210 3225 323
fax: 210 3225 628
e-mail: deam@culture.gr

enlarge story text