Διημερίδα «Ψηφιοποιώντας Μνημεία, Συλλογές & Αρχεία. Προς ένα ενεργό & προσβάσιμο πολιτιστικό περιεχόμενο», 21-22 Νοεμβρίου 2008

Η διημερίδα διοργανώνεται με αφορμή την ολοκλήρωση του Έργου «Ψηφιοποίηση των Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» αλλά έχει πολύ πλατύτερους στόχους από τους απολογιστικούς. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην προβολή επιλεγμένων δράσεων και την ενημέρωση και ενθάρρυνση ανοιχτού διαλόγου μέσω του οποίου θα αποτιμηθεί η μέχρι σήμερα εμπειρία και θα συζητηθούν οι προοπτικές για την ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου πολιτιστικής διαχείρισης.
Κατά την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Έργου και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με βάση την εμπειρία των φορέων που συμμετείχαν.
Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί στα βήματα μετά την ψηφιοποίηση καθώς και σε θέματα προσβασιμότητας και βιωσιμότητας του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα άλλων ψηφιακών δράσεων και πολιτιστικών φορέων.
Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων επιθυμεί να θέσει ένα πλαίσιο διαλόγου ως προς:
-τις δυνατότητες εμπλουτισμού του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, επέκτασης του προγράμματος σε όλους τους φορείς του ΥΠΠΟ, καθώς και τις ευκαιρίες συμμαχιών με άλλους φορείς
-την καθιέρωση κοινών πρακτικών τεκμηρίωσης μεταξύ των φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού
-την αποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη των συλλογών και των μνημειακών τους συνόλων
-τις δυνατότητες σύγκλισης ως προς την παραγωγή και επιμέλεια του ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων και οργανισμών
-την προσβασιμότητα και δημόσια διαθεσιμότητα του ψηφιακού και, κυρίως, του διαδικτυακού (web-based) πολιτιστικού περιεχομένου, σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες του web 2.0
Σας καλωσορίζουμε στη διημερίδα μας και στις συζητήσεις της που θα είναι ανοιχτές προς όλους τους συμμετέχοντες, φορείς και κοινό.

 Πρόσκληση Διημερίδας

 Πρόγραμμα Διημερίδας

 Χαιρετισμός Γ. Γραμματέα ΥΠΠΟ

 Απολογιστικό Σημείωμα


κορυφή ιστοσελίδας

enlarge story text