Διεθνές Συνέδριο "Η ψηφιακή κληρονομιά στο νέο περιβάλλον γνώσης: κοινοί χώροι & ανοιχτές οδοί πρόσβασης στην πολιτισμική πληροφορία"

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1η Ανακοίνωση


Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού οργανώνει τριήμερο Συνέδριο με θέμα:

«Η Ψηφιακή Κληρονομιά στο νέο περιβάλλον γνώσης:
κοινοί χώροι & ανοιχτές οδοί πρόσβασης στην πολιτισμική πληροφορία»

Το Συνέδριο, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2008, στοχεύει στην παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στο επίκαιρο θέμα του νέου περιβάλλοντος γνώσης, όπως αυτό διαμορφώνεται με τη χρήση νέων μεθόδων στην διαχείριση και διάδοση του πολιτιστικού πλούτου και της ιστορικής γνώσης.

Η συζήτηση θα αναπτυχθεί γύρω από πέντε ενότητες ως εξής:

α) παραδείγματα εφαρμογών νέων μεθόδων στο χώρο της Αρχαιολογίας και της Πολιτιστικής Διαχείρισης,
β) δράσεις διαμόρφωσης κοινής γλώσσας για την εξασφάλιση συμβατότητας και διαλειτουργικότητας εφαρμογών και συστημάτων,
γ) διερεύνηση των δυνατοτήτων του web 2.0 στη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος γνώσης,
δ) έργα διαχείρισης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος με αποδέκτη το ευρύ κοινό, και
ε) κριτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού.

Σε κάθε ενότητα έχουν αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και θα παρουσιάσουν εναρκτήριες ομιλίες, μεταξύ άλλων, οι εξής διακεκριμένοι επιστήμονες:

Δρ. Αδάμ-Βελένη Π., Δ/ντρια, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Δρ. Δάλλας Κ., Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Δρ. Κωνστάντιος Δ., Δ/ντης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Δρ. Κωνσταντόπουλος Π., Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δρ. Κωτσάκης Κ., Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δρ. Tούρτα Α., Δ/ντρια, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Φαρμάκης Γ., Chief Executive Officer, Agilis S.A.
Dr Ashley M., Executive Director, OKAPI, Multimedia Authoring Center for Teaching in Anthropology, UC Berkeley
Dr Brogan T., Δ/ντης, Κέντρο Μελέτης Αν. Κρήτης, Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας
Δρ Doerr M., Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Mr Ducke B., Senior Applications Support and Development Officer, Oxford Archaeology
Dr Elliott T., Associate Director for Digital Programs, Institute for the Study of the Ancient World, New York University
Mr Eve S., Director, L-P Archaeology
Mr Isaksen L., Doctoral Student at School of Electronics and Computer Science, University of Southampton, Αntiquist Community Moderator, formerly Senior IT Development Officer at Oxford Archaeology
Dr Kansa E., Executive Director, Information and Service Design (ISD), School of Information, UC Berkeley
Mr Poole Ν., Chief Executive, MDA (Europe)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Συνεδρίου παρακαλούμε δείτε το κείμενο που ακολουθεί.

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Συνέδριο με μια 15λεπτη πρωτότυπη ανακοίνωση να μας αποστείλουν τον τίτλο και σύντομη περίληψη 350 λέξεων της ομιλίας τους έως τις 9 Ιουνίου 2008, δηλώνοντας και τον τίτλο της συνεδρίας στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν (παρακαλούμε, δείτε το κείμενο που ακολουθεί σχετικά με το περιεχόμενο των συνεδριών). Για την επιλογή των ομιλιών θα ληφθούν υπόψη η έκταση της περίληψης, η συνάφεια του περιεχομένου της περίληψης με το αντικείμενο του συνεδρίου, καθώς και η ημερομηνία αποστολής. Οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε τόμο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παρακαλούμε, οι περιλήψεις να αποσταλούν υπόψη κ. Κάππα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση evkappa@gmail.com, ταχυδρομικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα, 105 53, με fax στο 210 322 5628. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν απάντηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008.

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου, όπως και προκαταρκτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν με δεύτερη ανακοίνωσή μας τον Ιούλιο 2008.

 

Μεταξία Τσιποπούλου, Δρ.Φ.
Διευθύντρια
Εθνικό Αρχείο Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού


κορυφή ιστοσελίδας


Η Ψηφιακή Κληρονομιά στο νέο περιβάλλον γνώσης:
κοινοί χώροι & ανοιχτές οδοί πρόσβασης
στην πολιτισμική πληροφορία

Οι δυνατότητες των νέων ψηφιακών μέσων, και ιδιαίτερα η δυναμική ανάπτυξη του web 2.0, διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον γνώσης, όπου συνεχώς γεννώνται νέα είδη συνεργατικής δημοσίευσης και δημιουργικότητας και δικτυώνονται ad hoc κοινότητες χρηστών. Στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων τίθενται νέα δεδομένα και ζητούμενα για τη δημιουργία, χρήση και πρόσβαση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Η διεθνής ερευνητική κοινότητα και οι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος αντιμετωπίζουν διλήμματα και καλούνται να πάρουν αποφάσεις ως προς τη διατήρηση και βιωσιμότητα της νέας συσσωρευμένης ψηφιακής κληρονομιάς, τη διαλειτουργικότητα εφαρμογών και συστημάτων, αλλά και ως προς την παραγωγή, την προσβασιμότητα και τη διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ), υπό τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, δραστηριοποιείται σε σχέση με τις ψηφιακές δράσεις που αφορούν στη βέλτιστη τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου του συντονιστικού της ρόλου, η Διεύθυνση προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε μια τριήμερη παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με σκοπό την προώθηση πεδίων σύγκλισης, συνεργασίας και κοινής δράσης που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση και ελεύθερη διάδοση του πολιτιστικού πλούτου και της ιστορικής γνώσης. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2008.

Τα πεδία δράσης και ευθύνης της Διεύθυνσης περιλαμβάνουν το συντονισμό της ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης 1) των Συλλογών Κινητών Μνημείων, και 2) του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς και 3) του Διαρκούς Καταλόγου Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδας (Πρόγραμμα Ψηφιοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση συλλογών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Ε.Π. ΚτΠ, Μέτρο 1.3).


Θεματικές ενότητες:

Επαναπροσδιορίζοντας το ερευνητικό πεδίο: ψηφιακές εφαρμογές και νέα μέσα στην ερευνητική πρακτική της Αρχαιολογίας και της Πολιτιστικής Διαχείρισης (πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, οπτικοακουστικά μέσα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, κ.ά.)

Διαμορφώνοντας μια κοινή γλώσσα: πρότυπα τεκμηρίωσης, μεταδεδομένα, συμβατότητα, διαλειτουργικότητα, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας, γλωσσική υποστήριξη κ.ά.

Εξερευνώντας τις δυνατότητες του web 2.0: τεχνολογίες και εφαρμογές δημοσίευσης, συνεργατική δημιουργία και επιμέλεια περιεχομένου (blogs, wikis), κοινωνικά δίκτυα, οπτικοακουστικό περιεχόμενο, πνευματικά δικαιώματα.

Διευρύνοντας το κοινό: νέοι ρόλοι και πεδία συμμετοχής στη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος γνώσης.

Ψηφιακή Κληρονομιά: Κριτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού.

 Πρόσκληση


κορυφή ιστοσελίδας

enlarge story text