Κύλικα, ΜΘ7840

Τελευταία τροποποίηση: 12-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/AMT/AMT7840/228C0BAF1ADB4E0E8560F28D444EE2DA

Αττική μικρογραφική κύλικα με χείλος. Υψ. 13,8εκ. Διαμ.μεγ.21,2εκ. Σώζεται σε καλή κατάσταση με λίγα σπασίματα και απολεπίσματα. Το λεκό επίθετο χρώμα έχει εκπέσει. Το άνω μέρος της κύλικας έχει αφεθεί στο χρώμα του πηλού. Η άρθρωση ανάμεσα στο χείλος και στο σώμα έχει και παρυφή του χείλους τονίζονται με μαύρο χρώμα. Το κάτω μέρος του σώματος καλύπτεται με μαύρο γάνωμα, εκτός από μια λεπτή ταινία στο χρώμα του πηλού. Με μαύρο χρώμα καλύπτονται οι λαβές, το στέλεχος και η βάση του ποδιού. Εσωτερικά το αγγείο κοσμείται με τη μορφή μιας Σειρήνας μέσα σε κεντρικό μετάλλιο. Κινείται προς τα δεξιά και στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Πατά επάνω σε φυτικό κόσμημα, έλικες με άνθη λωτού. Το μετάλλιο ορίζεται από τρεις ομόκεντρους κύκλους μαύρους κύκλους.Ακολουθεί ζώνη με σειρά γλωσσιδίων, σε ερυθρό και μαύρο χρώμα εναλλάξ. Διαχωρίζονται από στενές μαύρες γραμμές. Εξωτερικά η ζώνη ορίζεται πάλι από σειρά τριών ομόκεντρων μαύρων κύκλων. Οι λεπτομέρειες της Σειρήνας έχουν αποδοθεί με χάραξη.Διατηρείται ιώδες χρώμα στο φτέρωμα και την κόμη. 550-540 π.Χ. Προέλευση: Σίνδος, Τάφος 25.


επιστροφή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης