Πλημοχόη, ΜΘ7893

Τελευταία τροποποίηση: 12-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/AMT/AMT7893/DE1F504E5BCF4B618AF627B1DD0D8E0E

Αττική πλημοχόη τύπου Α. Υψ.13,8εκ.(με το πώμα), Διαμ.μεγ.18εκ. Έχει συγκολληθεί από πολλά κομμάτια. Σπασμένα και συμπληρωμένα είναι τμήματα από τη βάση και το σώμα. Φέρει αρκετά απολεπίσματα και δυσχρωμίες εξαιτίας της ανομοιογενούς όπτησης. Το κύριο μέρος του σώματος καλύπτεται από μαύρο γάνωμα. Το δακτυλίδι της βάσης και τμήμα του ποδιού έχουν αφεθεί στο χρώμα του πηλού. Η κύρια διακόσμηση βρίσκεται στο άνω μέρος του σώματος και αποτελείται από δύο ζώνες. Η μία φέρει σειρά γλωσσιδίων μαύρου και ιώδους χρώματος σε εναλλαγή και η δεύτερη σειρά μαύρων στιγμών που ορίζονται από παράλληλες μαύρες γραμμές. Το πώμα καλύπτεται επίσης με μαύρο γάνωμα, εκτός από δύο ζώνες στην περιφέρειά του, που έχουν αφεθεί στο χρώμα του πηλού.  Φέρουν διακόσμηση από παράλληλες μαύρες γραμμές. Στην παρυφή του χείλους και στη λαβή του υπάρχουν και γραμμές ιώδους χρώματος. Προέλευση: Σίνδος, Τάφος 22.

επιστροφή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης