Έλασμα, ΜΘ8020

Τελευταία τροποποίηση: 12-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/AMT/AMT8020/EFB1BA808A474D0C84C08FD117BCBCF9

Ορθογώνιο χρυσό έλασμα. Υψ. 12εκ. Πλ.14,5εκ. Είναι ελαφρώς τσαλακωμένο και έχει ορισμένες φθορές. Η κάτω πλευρά είναι ελαφρώς καμπυλωμένη και οι γωνίες στρογγυλεμένες. Χωρίζεται σε τρεις διακοσμητικές ζωφόρους ζώων. Η παράσταση της επάνω ζωφόρου είναι ανάποδα τοποθετημένη ως προς τις άλλες δύο. Από αριστερά προς τα δεξιά εικονίζεται ένα πεντάφυλλο ανθέμιο σε οριζόντια διάταξη και ακολούθως ένα κανθαρόσχημο αγγείο και δύο ζώα προς τα δεξιά. ίσως ελάφι και σκύλος. Στην μεσαία ζώνη αποδίδονται δύο αντωποί λέοντες με ένα ρόδακα ανάμεσά τους και πίσω τους από ένας κάπρος. Στην κάτω ζώνη εικονίζονται με κίνηση προς τα αριστερά ένας ζώο, πιθανώς σκύλος, και ένα πτηνό με ανοιχτά φτερά, ίσως αετός. Ακολουθούν αγγείο κρατηρόσχημο και λοξότμητη πρόχους. Τέλος ένα πεντάφυλλο ανθέμιο, οριζόντια τοποθετημένο. Τέσσσερις στενές ταινίες χωρίζουν τις τρεις ζωφόρους.  Στις τέσσερις γωνίες υπάρχουν οπές ανάρτησης. Η διακόσμηση έγινε με μήτρα. Το έλασμα εδώ χρησιμοποιήθηκε ως μάσκα προσώπου. Προέλευση: Σίνδος, Τάφος 25.

επιστροφή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης