Έλασμα, ΜΘ8093

Τελευταία τροποποίηση: 12-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/AMT/AMT8093/6BC6C9AE262A43C5B67950045BF75D7E

Ρομβόσχημο χρυσό έλασμα. Υψ.6εκ. Μηκ.12,4εκ. Σχετικά καλή διατήρηση με λίγα μόνο περιφερειακά σχισίματα. Φέρει εγχάρακτη διακόσμηση, όπου αναγνωρίζεται παράσταση αρχαίου πλοίου, με επίμηκες σχήμα και σειρά από δεκαοκτώ γραμμικά κουπιά. Πίσω διακρίνονται δύο πηδάλια με τριγωνική απόληξη, και ένας ιστός με φουσκωμένο πανί αριστερά και σχοινιά δεξιά. Το πρωραίο έμβολο, το θωράκιο και η πρύμνη είναι δηλωμένα με στικτή γραμμή. Οι οφθαλμοί του εμβόλου είναι κυκλικοί και φέρουν κεντρική στιγμή. Μεταξύ τους αποδίδονται τρεις στικτές γραμμές. Μπροστά από το πλοίο αναγνωρίζονται επίσης τρείς μορφές δελφινιών με ανασηκωμένο ρύγχος, σύμβολα της θάλασσας. Στις άκρες του ελάσματος υπάρχουν οπές για την ανάρτηση νήματος και την πρόσδεση στο στόμα του νεκρού. Προέλευση: Σίνδος, Τάφος 28.

επιστροφή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης