Κράνος, ΜΘ8562

Τελευταία τροποποίηση: 12-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/AMT/AMT8562/B87A32B9031049CB970CF8DEBDFB6969

Χάλκινο κράνος Ιλλυρικού τύπου. Ύψ.21εκ.Διαμ.19εκ.Ορισμένα τμήματα έχουν συμπληρωθεί. Έχει υποστεί έντονη οξείδωση.Φέρει πάτινα πράσινου χρώματος. Το άνοιγμα του προσώπου στενεύει έντονα προς τα κάτω και πλαισιώνεται από τρία επικολλημένα χρυσά ελάσματα, κατάλοιπα ταινίας με έκτυπη διακόσμηση. Αναγνωρίζεται ζωφόρος ζώων ή ροδάκων επάνω σε ταινία με αστραγαλωτό κόσμημα. Το οριζόντιο έλασμα του μετώπου κοσμείται με οκτάφυλλο ρόδακαστο κέντρο , πλαισιωμένο από λέοντα και κάπρο. Δεξιά παραγναθίδα:το έλασμα διαιρείται σε μετόπες όπου αναγνωρίζονται μισός ρόδακας, δύο αγγεία, πτηνό, ζώο, ζώο. Αριστερή παραγναθίδα:Αναγνωρίζονται δύο ζώα, πτηνό. Στο επίκρανο υπάρχει ζεύγος διπλών νευρώσεων, έντονα ανάγλυφων για την στερέωση του λοφίου. Το καταυχένειο γείσο φέρεται λοξά προς τα έξω.Οι στρογγυλεμένες απολήξεις των παραγναθίδων φέρουν από μία οπή. Προέλευση: Σίνδος, Τάφος 25.

επιστροφή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης