Νόμισμα Β α11

Τελευταία τροποποίηση: 24-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/anm/NMBa11/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%92%20%CE%B111

Νόμισμα Οθωμανικό | Εκδίδουσα αρχή: Mehmed V  | Περιγραφή Εμπροσθότυπου :   | Περιγραφή Οπισθότυπου :   | Επιγραφή Εμπροσθότυπου :   | Επιγραφή Οπισθότυπου :   | Βάρος(γρ)/Διάμετρος(χιλ) : /16 | Πληροφορίες απόκτησης : Παράδοση από τον καθηγητή Αντώνιο Κεραμόπουλλο. Από διάφορα μέρη.

επιστροφή στο Νομισματικό Μουσείο