Νόμισμα Η2 (Τετρώβολο )

Τελευταία τροποποίηση: 24-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/anm/NMH2/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%972%20(%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%20)

Νόμισμα Αρχαίο Ελληνικό,Τετρώβολο | Εκδίδουσα αρχή: Άκανθος | Περιγραφή Εμπροσθότυπου : Ημίτομο ταύρου προς τα αρ. με το κεφάλι στραμμένο δεξιά. | Περιγραφή Οπισθότυπου : Έγκοιλο τετράγωνο χωρισμένο στα τέσσερα. | Βάρος(γρ)/Διάμετρος(χιλ) : /15 | Πληροφορίες απόκτησης : Παράδοση κ. Γιακώβογλου, κατοίκου Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

επιστροφή στο Νομισματικό Μουσείο