Νόμισμα ΛΒ (Γ1) 9

Τελευταία τροποποίηση: 24-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/anm/NMLV_G1_9/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%9B%CE%92%20(%CE%931)%209

Νόμισμα Αρχαίο Ελληνικό | Εκδίδουσα αρχή: Χαλκίς | Περιγραφή Εμπροσθότυπου : Κεφαλή Ήρας κατενώπιον.  | Περιγραφή Οπισθότυπου : Αετός σπαράσσει φίδι.  | Επιγραφή Εμπροσθότυπου :   | Επιγραφή Οπισθότυπου :   | Χαράκτης :   | Βάρος(γρ)/Διάμετρος(χιλ) : /13 | Πληροφορίες απόκτησης : Αποσταλέντα υπό της Β΄ αρχαιολογικής περιφερείας - Μουσείο Θηβών.

επιστροφή στο Νομισματικό Μουσείο