ΝΜ Συλλογή Καντά 5.2

Τελευταία τροποποίηση: 08-SEP-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/anm/NMSK5_2/%CE%9D%CE%9C%20%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%205.2

Τιβέριος Β΄(578 - 582). Κωνσταντινούπολη: Φόλλις. Εμπροσθότυπος: OmTIbCONSTANT PPAV[. Προτομή κατά μέτωπον του αυτοκράτορος με σταυροφόρο στέμμα, πρεπενδούλια και υπατικά ενδύματα. Στο δεξί κρατεί μάππα και στο αριστερό σκήπτρο με αετό και σταυρό. Οπισθότυπος: m, επάνω σταυρός. Α/Ν/Ν/Ο yΙΙ (=7ο). Στο έξεργο CON, (εργαστήριο) Δ. Χρονολογία κοπής: 580-581. Βάρος: 16, 62 γρ. Διάμετρος: 3, 6 εκ. Άξων: 06.00.

επιστροφή στο Νομισματικό Μουσείο