ΝΜ Συλλογή Καντά 6.13 (Πεντανούμμιον)

Τελευταία τροποποίηση: 08-SEP-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/anm/NMSK6_13/%CE%9D%CE%9C%20%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%206.13%20(%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B9

Μαυρίκιος (582 - 602). Κωνσταντινούπολη: Πεντανούμμιον. Εμπροσθότυπος: DNmAVRICIPPAVC. Προτομή του αυτοκράτορος με διάδημα, χλαμύδα και θώρακα, στραμμένο προς τα δεξιά. Οπισθότυπος: Ε, στο πεδίο δεξιά (εργαστήριο) Α. Χρονολογία κοπής: 585-602. ΜΙΒ, ΙΙ, 74C. Βάρος: 1, 54  γρ. Διάμετρος: 1, 4 εκ. Άξων: 02.00.

 

επιστροφή στο Νομισματικό Μουσείο