Σταθμίο ΣΤΒ16 (1/8 μνας)

Τελευταία τροποποίηση: 24-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/anm/NMSTB16/C36A7E1C87D7453D8EADA877133B660F

Σταθμίο, 1/8 μνας  | Περιγραφή Εμπροσθότυπου : Μισή ημισέλινος.  | Περιγραφή Οπισθότυπου :   | Επιγραφή Εμπροσθότυπου : ΔH -MO | Επιγραφή Οπισθότυπου :   | Βάρος(γρ)/Διάμετρος(χιλ) : 73,8/15 | Πληροφορίες ανεύρεσης : Ανασκαφή Σταυρόπουλου στην Βουλιαγμένη.  | Πληροφορίες απόκτησης : Ανασκαφή Βουλιαγμένης από τον κ. Φ. Σταυρόπουλο.

 

επιστροφή στο Νομισματικό Μουσείο