Νόμισμα Θ72

Τελευταία τροποποίηση: 24-JUN-2009

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/anm/NMTH72/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CE%9872

Νόμισμα Αρχαίο Ελληνικό | Εκδίδουσα αρχή: Σμύρνη | Περιγραφή Εμπροσθότυπου : Κεφαλή Απόλλωνος με δάφνινο στεφάνι προς τα δεξ.  | Περιγραφή Οπισθότυπου : Λύρα.  | Επιγραφή Εμπροσθότυπου :   | Επιγραφή Οπισθότυπου : ZMYP δεξ. ΣΑPΑΠ αριστ. | Βάρος(γρ)/Διάμετρος(χιλ) : /12 | Πληροφορίες απόκτησης : Δωρεά Αντωνίου Εμ. Μπενάκη.

επιστροφή στο Νομισματικό Μουσείο