Εκπαίδευση

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων εκπαιδεύει στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά εκπαιδευθεί είτε από κοντά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης περισσότερα από 1000 άτομα. Για το σχετικό υλικό βλ. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Πρότυπα – Καλές Πρακτικές

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

2022

Στις αρχές του 2022 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω και των περιορισμών που ίσχυαν για την πανδημία, η εκπαίδευση των εγγεγραμμένων χρηστών της Υπηρεσίας στην χρήση της εφαρμογής και της διαδικτυακής Πύλης του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου από στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. Η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας οδήγησε την Διεύθυνση στην διοργάνωση δύο συνεδριών τηλεκπαίδευσης μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022). Συνολικά εκπαιδεύθηκαν 461 άτομα στην χρήση του πληροφοριακού συστήματος, όπου διευκρινίστηκαν ερωτήσεις και λύθηκαν τυχόν απορίες που προέκυψαν κατά την παραγωγική του λειτουργία.

 

Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων

Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων

2021

Το 2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω και των περιορισμών που ίσχυαν για την πανδημία, η εκπαίδευση των εγγεγραμμένων χρηστών της Υπηρεσίας στην χρήση της εφαρμογής και της διαδικτυακής Πύλης των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων από στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. Η τηλεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (Μάιος – Ιούλιος 2021) και εκπαιδεύθηκαν συνολικά 450 άτομα στην καταγραφή και τεκμηρίωση κινητών μνημείων.