Έργα

Για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, η Διεύθυνση υλοποιεί μεγαλύτερα και μικρότερα έργα σε συνεργασία με τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και τα Μουσεία, καθώς και με άλλους φορείς, ακολουθώντας με συνέπεια την επιστημονική μέθοδο και τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης και καταγραφής. 

Ψηφιακή τεκμηρίωση στο Τατόι
2022-2025

Ψηφιακή τεκμηρίωση στο Τατόι

Στους χώρους του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου έχει βρεθεί πλήθος αντικειμένων, τα οποία συγκροτούν ένα περιεκτικό σύνολο οικιακού εξοπλισμού που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το τρίτο τέταρτο του 20ου αιώνα και ταυτόχρονα αποτελούν τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου καταγράφονται, ψηφιοποιούνται και τεκμηριώνονται κυρίως αντικείμενα ειδικών κατηγοριών, όπως π.χ. έπιπλα, ενδύματα, λευκά είδη, γεωργικά εργαλεία, οικιακός εξοπλισμός. Το έργο «Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και αποτελεί τμήμα της Δράσης (Measure) «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι». Στόχος του έργου είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση 50.000 αντικειμένων που φυλάσσονται σήμερα στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό το σύνολο των κινητών αντικειμένων που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 100.000. Υλοποιείται από αναδόχους που επιλέγονται από Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Προϋπολογισμός: 1.750.000,00 €.
Έναρξη: 17.1.2022
Λήξη: 31.12.2025

Ψηφιακή τεκμηρίωση στο Τατόι και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
2021-2023

Ψηφιακή τεκμηρίωση στο Τατόι και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το έργο στοχεύει κυρίως στην πρωτογενή καταγραφή και τεκμηρίωση μεγάλου μέρους των αντικειμένων που φυλάσσονται σήμερα στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου (41.700 αντικείμενα κάθε είδους), καθώς και στη συμπλήρωση των καταγραφών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (8.300 εκθέματα προερχόμενα από την Προϊστορική Συλλογή, τη Συλλογή Γλυπτών και Αγγείων). Εξυπηρετεί τον εμπλουτισμό του Εθνικού Αρχείου Μνημείων με νέες εγγραφές, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάδειξη των συλλογών και την εξωστρέφεια μέσω της δημοσιοποίησης στη διαδικτυακή πύλη των Ψηφιακών Συλλογών. Στο έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΔΕΑΜ, απασχολούνται συνολικά 14 υπάλληλοι ΙΔΟΧ.

Προϋπολογισμός: 1.123.800,00€
Έναρξη: 01.11.2021
Λήξη: 31.12.2023

Εβραϊκά Μνημεία της Ελλάδας
2022-2023

Εβραϊκά Μνημεία της Ελλάδας

Στο πλαίσιο του έργου σημαίνονται στην Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου τα κηρυγμένα ή αυτοδικαίως προστατευόμενα εβραϊκά μνημεία, τα δελτία των οποίων εμπλουτίζονται με αρχιτεκτονική, ιστορική και φωτογραφική τεκμηρίωση. Επιπλέον δημιουργείται ψηφιακή έκθεση (story map), που αποτυπώνει τη διαχρονική εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο, με τους χώρους εγκατάστασης και λατρείας, τα κοιμητήρια και τα λοιπά τοπόσημα της εβραϊκής παρουσίας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα πολεοδόμο, καθηγητή Ηλία Μεσσίνα. Είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΠΔΕ.

Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
Έναρξη: 12.12.2022
Λήξη: 15.11.2023

Ψηφιακή καταγραφή στα αρχαιολογικά μουσεία της Ηπείρου
2022-2025

Ψηφιακή καταγραφή στα αρχαιολογικά μουσεία της Ηπείρου

Το έργο «Καταγραφή, Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων Αρχαιολογικών Μουσείων Π.Ε. Ηπείρου στο πλαίσιο της Πιστοποίησης Μουσείων» έχει στόχο να υποβοηθήσει τα Αρχαιολογικά Μουσεία στον τομέα της τεκμηρίωσης και καταγραφής κινητών μνημείων, έτσι ώστε να πληρούν με τις απαιτήσεις του προγράμματος Πιστοποίησης με την καταγραφή και δημοσιοποίηση στην Πύλη των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων σε πρώτη φάση του συνόλου των εκθεσιακών αντικειμένων. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας και αφορά στα Αρχαιολογικά Μουσεία Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Νικόπολης.

Προϋπολογισμός: 595.468,00€
Έναρξη: 7.11.2022
Λήξη: 31.21.2025

Εμπλουτισμός Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων
2023

Εμπλουτισμός Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων

Το έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ – Ποιοτικός έλεγχος περιεχομένου (υλικού ΠΟΛΕΜΩΝΑ, έλεγχος τελικής μετάπτωσης)» αφορά στην τεκμηρίωση και επεξεργασία δεδομένων των συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, καθώς και στην εισαγωγή επιπλέον φωτογραφικού υλικού στο ΟΠΣ των Κινητών Μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Προϋπολογισμός: 59.706,00€
Έναρξη: 22.3.2023
Λήξη: 31.12.2023

Ψηφιακή καταγραφή της συλλογής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού
2023

Ψηφιακή καταγραφή της συλλογής του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού

Τον Μάρτιο του 2023 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Παύλου Μελά, της Ι.Μ.Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ Α.Ε. -ΑΟΤΑ) για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή καταγραφή συλλογής του υπό ίδρυση Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά». Στο πλαίσιο του έργου το ΥΠΠΟ, δια της ΔΔΕΑΜ, χρηματοδοτεί και εποπτεύει τις εργασίες ψηφιακής καταγραφής και τεκμηρίωσης της συλλογής του υπό ίδρυση μουσείου, παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα χρήσης του ΟΠΣ για τη διαρκή καταγραφή και τεκμηρίωση των συλλογών του και συνδράμει στην εφαρμογή των προτύπων τεκμηρίωσης και την πλήρωση των τεχνικών προϋποθέσεων.

Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Έναρξη: 11.3.2023
Λήξη: 11.10.2023

Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων
2021-2027

Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων σχεδίασε από κοινού με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το έργο και πλέον μετέχει συστηματικά στις ομάδες παρακολούθησης και επιτροπές ως συναρμόδια Υπηρεσία. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που θα υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των μουσείων της Επικράτειας, τόσο αυτών που ιδρύει διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και των άλλων. Απώτερος στόχος είναι η αναβάθμιση του μουσειακού τοπίου με την εμπέδωση υψηλών επαγγελματικών προτύπων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – φυσικών και διαδικτυακών – παράγοντες που συμβάλλουν αφενός στην περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο των μουσειακών οργανισμών και αφετέρου στη στοχευμένη χάραξη μουσειακής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Η Διεύθυνση συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο σταδιακά πρόκειται να εφαρμοσθεί στο σύνολο των μουσείων της Επικράτειας, με το ειδικό ενδιαφέρον και την αρμοδιότητά της σε ζητήματα τεκμηρίωσης και ψηφιακής διαχείρισης συλλογών, αλλά και ψηφιακής στρατηγικής γενικότερα.

Για το πρόγραμμα και το έργο

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο