Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων

Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το 2002, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3028/2002, όπως κωδικοποιήθηκε με τον ν. 4858/2021 “Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει”. Αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες και ταυτόχρονα αλληλοσυμπληρούμενες ενότητες: Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, τις Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων και το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων. 

Τα δεδομένα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων παράγονται κατά την άσκηση του αρχαιολογικού έργου από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου και είναι ανοιχτά με σκοπό τη διάχυση της γνώσης προς όφελος της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης.

Στο κτήμα, καθώς και σε άλλους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, φυλάσσονται σήμερα περισσότερα από 100.000 αντικείμενα κάθε είδους: οικιακός εξοπλισμός, έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα, ενδύματα, στρατιωτικά είδη, παράσημα, βιβλία, αρχειακό υλικό, παιχνίδια, γεωργικά εργαλεία, κ.ά. Χρονολογούνται περίπου από το 1860 έως και το 1967 και προέρχονται από τα κτήρια του Τατοΐου, καθώς και τις άλλες κατοικίες της οικογένειας σε Παλαιό Ψυχικό, Πεντέλη, Πολυδένδρι και Κέρκυρα. 

Για την καταγραφή και τεκμηρίωσή τους η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων υλοποιεί στο Τατόι δύο μεγάλα έργα, στο πλαίσιο των οποίων κάθε αντικείμενο καταγράφεται από εξειδικευμένους καταγραφείς- αρχαιολόγους, μουσειολόγους, ιστορικούς τέχνης και ειδικούς στην πολιτισμική πληροφορική- στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα λαμβάνοντας έναν μοναδικό αριθμό ταυτότητας. Το ψηφιακό δελτίο καταγραφής περιλαμβάνει σειρά στοιχείων και ιδίως σύντομη περιγραφή, διαστάσεις, χρονολόγηση και φωτογραφία του αντικειμένου, καθώς και βιβλιογραφία. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών η Ελληνική Πολιτεία θα γνωρίζει για πρώτη φορά με ακρίβεια την έκταση και την αξία των συλλογών του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου. Με τον τρόπο αυτό, θα καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική προστασία τους, αλλά και η ανάδειξή τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της ιστορικής μνήμης.

Χρονολόγιο