Ιστορίες από την Πύλη

Κάθε αντικείμενο, μικρό ή μεγάλο, ακέραιο ή λειψό κουβαλά τη δική του ιστορία μέσα στο χρόνο. Ταυτόχρονα μεταφέρει και πολλές, συχνά άδηλες, πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικές με το υλικό, τον τρόπο και τον τόπο που κατασκευάστηκε, το σημείο που βρέθηκε, τη χρήση του, τον ιδιοκτήτη του και την κοινωνία που το δημιούργησε με τις σχέσεις και τους συμβολισμούς της.

Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες είναι φανερές με την πρώτη ματιά. Άλλες μπορούμε να τις εκμαιεύσουμε σχετικά εύκολα με μια πιο προσεκτική παρατήρηση. Άλλες, πάλι, απαιτούν εξειδίκευση και βαθιά μελέτη για να αποκαλυφθούν και κάποιες μπορεί να χάθηκαν για πάντα και να μπορούμε μόνο να τις υποθέσουμε ή να τις φανταστούμε.

Με τις πληροφορίες αυτές τα αντικείμενα μπορούν να διηγηθούν ιστορίες. Μόνα τους ή παρέα με άλλα παρόμοια ή τελείως διαφορετικά∙ από χρόνους κοντινούς ή μακρινούς. Ιστορίες σύντομες ή μεγάλες, προφανείς ή απίθανες, οικείες ή παράξενες. Ιστορίες για τη ζωή και το θάνατο, την αγάπη, το φόβο, την εξουσία, τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, ή τη φύση που μας περιβάλλει από την αρχή του Χρόνου. Αμέτρητες δυνατές ιστορίες ανάλογα με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, τις ιδέες και τις αξίες μας, τις γνώσεις που ήδη έχουμε ή αναζητούμε.

Οι Ιστορίες από την Πύλη που ακολουθούν φτιάχτηκαν αποκλειστικά από αντικείμενα που εμφανίζονται στην Ψηφιακή Πύλη των Κινητών Μνημείων. Τα ίδια θα μπορούσαν να πουν διαφορετικές ιστορίες, τόσες όσες και οι αφηγητές που θα ενδιαφέρονταν να τις διηγηθούν.