Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

15 Μαρτίου, 2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου δεν είναι διαθέσιμες από προχθές Τετάρτη 13.03.2024 λόγω εκτάκτων εργασιών που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΔ), για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρει η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.