Απόφαση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 20.500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ»

6 Οκτωβρίου, 2023
«Κατακύρωση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 20.500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ»

Απόφαση