Νέο έργο στα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου

12 Οκτωβρίου, 2023

Ξεκινά το έργο καταγραφής και τεκμηρίωσης μέρους των συλλογών των αρχαιολογικών μουσείων της Νικόπολης, Άρτας, Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας. Με το έργο θα συμπληρωθούν οι υφιστάμενες καταγραφές και θα καταγραφούν νέα κινητά μνημεία, με προτεραιότητα στα εκθεσιακά αντικείμενα, έτσι ώστε ο πλούτος των μουσείων να καταστεί ψηφιακά προσβάσιμος στο ενδιαφερόμενο κοινό. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναβάθμιση του μουσειακού τοπίου με την επωνυμία “Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων”.