Συνεργασίες

Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Τον Μάρτιο του 2023 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Δήμου Παύλου Μελά, της Ι.Μ.Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ Α.Ε. -ΑΟΤΑ) για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή καταγραφή συλλογής του υπό ίδρυση Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά». Στο πλαίσιο του έργου το ΥΠΠΟ, δια της ΔΔΕΑΜ, χρηματοδοτεί και εποπτεύει τις εργασίες ψηφιακής καταγραφής και τεκμηρίωσης της συλλογής του υπό ίδρυση μουσείου, παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα χρήσης του ΟΠΣ για τη διαρκή καταγραφή και τεκμηρίωση των συλλογών του και συνδράμει στην εφαρμογή των προτύπων τεκμηρίωσης και την πλήρωση των τεχνικών προϋποθέσεων.

Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Από το 2021 το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει συνδεθεί και χρησιμοποιεί για την καταγραφή και τεκμηρίωση των Συλλογών του το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Συνεργασία με το πρόγραμμα ANCHISE

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ως αρμόδια για την τήρηση του κεντρικού αποθετηρίου για τα κινητά μνημεία της Επικράτειας, συνεργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα ANCHISE μέσω της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το HORIZON, έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Περισσότερα για το πρόγραμμα, anchise.eu 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων παρέχει στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Αποθέματος τα δημοσιοποιημένα τεκμήρια που έχουν παραχθεί από τα έργα ψηφιοποίησης. Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευθεί στο Search Culture 67825 μνημεία. Για περισσότερες πληροφορίες, searchculture.gr

Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων συνεργάζεται στενά με τον ΟΔΑΠ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην παροχή γεωχωρικών δεδομένων και στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”

Τον Μάιο του 2023 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” για τη συνεργασία στους τομείς της τεκμηρίωσης και της ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος.

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων συνεργάζεται με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου “Εβραϊκά Μνημεία της Ελλάδας” κυρίως στο πλαίσιο τη αρχειακής και φωτογραφικής τεκμηρίωσης της αποτύπωσης της εβραϊκής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο.