Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων στο G-cloud

11 Οκτωβρίου, 2023

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, ενώ δρομολογείται και η μεταφορά του ΟΠΣ των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων. Η μεταφορά στο κυβερνητικό νέφος θα προσφέρει νέες δυνατότητες στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων τόσο σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και τη συντήρηση των συστημάτων όσο και την ταχύτερη πρόσβαση και μεταφόρτωση των ανοιχτών δεδομένων.